Ngày 29-11, Thủ tướng đắc tử Ôxtrâylia Kevin Rudd đã thành lập một nội cách mới sau khi ông giành thắng lợi trước nhà lãnh đạo Bảo thủ John Howard trong cuộc bầu cử hồi tuần trước.

Ông Rudd khẳng định sẽ coi giáo dục là ưu tiên chính của các kế hoạch trong tương lai của mình bằng việc chỉ định Phó Thủ tướng Julia Gillard làm Bộ Trưởng Giáo dục kiêm Bộ Trưởng quan hệ Công nghiệp.

Chiến lược gia của Công Đảng Stephen Smith được bổ nhiệm làm ngoại trưởng. Cựu lãnh tụ Đảng này Simon Crean được bổ nhiệm làm Bộ Trưởng Thương mại.

Wayne Swan, một đồng minh thân cận của ông Rudd được bổ nhiệm làm Giám đốc kho bạc và Lindsay Tanner được bổ nhiệm làm Bộ Trưởng tài chính.

Theo TTXVN