Trong vòng một tháng đã có 201.000 người thất nghiệp. Tính tròn một năm có 1,9 triệu người không có việc làm.

Nhà kinh tế Howard Archer của Công ty Tư vấn IHS Global Insight ghi nhận tình hình thất nghiệp sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến sức mua, tức tác động vào tăng trưởng trong bối cảnh sức mua bị kìm hãm do lương không tăng và chính sách tiết kiệm. Nhà kinh tế Martin Van Vliet ở Ngân hàng ING ghi nhận chưa thấy xu hướng thất nghiệp sẽ giảm trong năm nay.

Theo dự báo công bố hồi tuần trước, Ủy ban châu Âu ghi nhận thất nghiệp sẽ tăng đến 12,2% trong năm 2013 và giữ mức 12,1% trong năm 2014. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng ở Tây Ban Nha và Hy Lạp. Ở Tây Ban Nha, thất nghiệp trong tháng 1 là 26,2%. Ở Hy Lạp, số liệu mới nhất là số liệu tháng 11-2012 với 27%. Ở hai nước này, giới trẻ phải trả giá thất nghiệp nặng nề nhất. 59,4% số thanh niên dưới 25 tuổi thất nghiệp ở Hy Lạp và 55,5% ở Tây Ban Nha so với 24,2% trong toàn khu vực đồng euro.

D.THẢO