Đây là lần thống kê thứ hai từ năm 1945 do CHDCND Triều Tiên hợp tác với Quỹ Dân số LHQ tổ chức.

Kết quả so với 15 năm trước: Dân số tăng từ 21,2 triệu lên 24 triệu (0,86%/năm); vòng đời giảm từ 72,7 còn 69,3 tuổi; gần 85% có nước sạch, 55% có nhà vệ sinh. Tổng cộng có 5,9 triệu hộ với bình quân mỗi hộ bốn người ở nhà rộng 60 m². 36% làm nông nghiệp, đánh bắt thủy hải sản, 24% làm công nghiệp. Tỉ lệ biết chữ của người trên 10 tuổi gần 100 %. Tỉ lệ vào đại học là 1/7 nam và 1/12 nữ. CHDCND Triều Tiên chỉ có 0,7 triệu quân.

H.DUY (Theo France 24, le Monde)