Cuộc họp của bộ trưởng Tài chính 17 nước khu vực đồng euro cũng đã nhất trí với thỏa thuận nêu trên.

Theo hãng tin Reuters, thỏa thuận gồm các điểm chính như sau:

- Ngân hàng Nhân dân (Laiki Bank) lớn thứ hai của Síp sẽ được cho phá sản trong trật tự. Cổ phiếu, trái phiếu và tiền gửi từ 10.000 euro trở lên không bảo đảm sẽ bị đóng băng.

- Tiếp tục duy trì hoạt động của Ngân hàng Síp (lớn nhất nước) và ngân hàng này sẽ gánh nợ của Ngân hàng Nhân dân.

- Chính phủ Síp sẽ thiết lập các biện pháp hạn chế chuyển vốn, đặc biệt là chuyển vốn ra nước ngoài. Tăng thuế doanh nghiệp từ 10% lên 12,5%. Tư nhân hóa một phần các tổ chức chính phủ bán chính phủ. Đấu tranh chống rửa tiền.

- Tiếp tục đàm phán với Nga về triển hạn khoản vay 2,5 tỉ euro vay năm 2011 đến hạn vào năm 2016.

H.DUY