Có tới hơn 54% ý kiến cho rằng, cần tố cáo tham nhũng vì đây là những hành vi không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, 44% thừa nhận, để tố cáo một trường hợp tham nhũng quá vất vả vì phải tuân thủ hàng loạt quy định của quốc gia sở tại, chưa kể, có khi còn mất cơ hội sau này.

Theo HỒNG THÀNH (Thanh tra PCTN)