Đêm 7-12 (giờ địa phương), Tổng thống Mohamed Morsi thông báo hủy bỏ sắc lệnh công bố ngày 22-11 nhằm trao nhiều quyền hạn cho tổng thống.

Tuy nhiên, ông vẫn duy trì ngày trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp mới vào ngày 15-12, đồng thời đề nghị phe đối lập đề xuất các vấn đề cần sửa đổi trong dự thảo.

Vài giờ trước khi Tổng thống Mohamed Morsi thông báo như trên, quân đội đã lên tiếng kêu gọi đàm phán để tránh khủng hoảng chính trị kéo theo hậu quả thảm họa. Đây là bước nhượng bộ của Tổng thống Mohamed Morsi trước sức ép biểu tình kéo dài của phe đối lập. Dù vậy, phe đối lập vẫn không thỏa mãn và tiếp tục kêu gọi biểu tình đòi hủy bỏ dự thảo hiến pháp với lý do dự thảo hiến pháp mở đường cho đường lối Hồi giáo hóa đất nước.

H.DUY