Ngày 15-11, Trung Quốc (TQ) đã công bố toàn văn nghị quyết có tựa đề Nghị quyết về các vấn đề lớn liên quan đến cải cách toàn diện và quy mô. Nghị quyết đã được thông qua tại hội nghị toàn thể lần thứ ba của BCH Trung ương Đảng Cộng sản TQ khóa XVIII (từ ngày 9 đến 12-11 ở Bắc Kinh).

Tân Hoa xã (Trung Quốc) đưa tin nghị quyết này sẽ vạch ra lộ trình phát triển tương lai của TQ. Nghị quyết bao gồm một số điểm quan trọng như sau:

Phát triển thành thị và nông thôn: Nghị quyết khẳng định hai mặt đối lập về kinh tế của thành thị và nông thôn là trở ngại chủ yếu cản trở điều phối phát triển các vùng đô thị và nông thôn. Do đó phải cải thiện các cơ chế nhằm điều phối phát triển thành thị và nông thôn để nông dân được hưởng thành tựu của chính sách hiện đại hóa. Phải thiết lập quan hệ mới giữa thành thị và nông thôn, giữa công nghiệp và nông nghiệp để thúc đẩy thành thị ủng hộ nông thôn, công nghiệp ủng hộ nông nghiệp, hòa nhập quá trình phát triển thành thị và nông thôn, công nghiệp và nông nghiệp phải tận dụng thế mạnh của nhau. Trao cho nông dân quyền sở hữu, sử dụng và thừa hưởng đất đai của họ, quyền chuyển nhượng sở hữu đất và thế chấp để vay mượn.

Trung Quốc và Mỹ nên củng cố hợp tác chính trị trong khuôn khổ tiến trình cải cách và tái cấu trúc của mỗi bên. Ngày 15-11 tại Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình (phải) trao đổi như trên với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew, đặc phái viên của Tổng thống Obama. Ảnh: THX

Chính sách một con: Chính sách kế hoạch hóa gia đình áp dụng từ những năm 1970 cho phép vợ chồng ở thành thị chỉ được một con, vợ chồng ở nông thôn chỉ được hai con nếu con đầu là con gái. Sắp tới, nếu vợ hoặc chồng là con duy nhất thì được phép sinh con thứ hai.

Chế độ hộ khẩu: Song song với mục tiêu đô thị hóa, TQ tăng cường cải cách chế độ hộ khẩu nhằm tạo điều kiện cho người có hộ khẩu ở nông thôn trở thành cư dân đô thị.

Công tác kiểm soát người có hộ khẩu ở nông thôn cư trú ở các cấp xã, thị trấn sẽ được nới lỏng. Chính sách sẽ được điều chỉnh cởi mở hơn đối với người có hộ khẩu ở nông thôn muốn cư trú ở thành phố loại trung bình.

Sắp tới sẽ quy định các tiêu chuẩn hợp lý để người dân nông thôn dễ dàng có hộ khẩu ở thành phố và kiểm soát chặt chẽ quy mô dân số trong các thành phố rất lớn. Nỗ lực để tất cả người thường trú đều tiếp cận được các dịch vụ công cơ bản ở đô thị, người ở nông thôn được hưởng các chế độ nhà ở hợp túi tiền và mạng lưới an sinh xã hội. Trong khuôn khổ xây dựng quy hoạch đô thị lành mạnh cần phải cải cách chế độ đăng ký hộ gia đình.

Doanh nghiệp nhà nước: Tăng cường cải cách doanh nghiệp nhà nước bằng cách tiếp tục phá vỡ thế độc quyền và khuyến khích cạnh tranh. Chức năng của các doanh nghiệp nhà nước sẽ được định nghĩa rõ ràng hơn.

Đối với các doanh nghiệp nhà nước trong các lĩnh vực độc quyền như năng lượng, công nghiệp mỏ phải tách bạch rõ ràng các chức năng. Cổ súy hình thức nhượng quyền. Bãi bỏ độc quyền về hành chính, gia tăng cạnh tranh, đặc biệt trong ngành đường sắt.

Chính sách cải tạo lao động: Hủy bỏ chính sách cải tạo lao động nhằm cải thiện nhân quyền và thực tiễn tư pháp. Giảm từng bước số án tử hình. Sửa đổi các luật liên quan đến án phạt. Cấm bức cung, sử dụng nhục hình để lấy lời khai.

Những người có trách nhiệm đưa ra phán quyết sai sẽ bị điều tra và bị trừng phạt. Luật sư sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của công dân và doanh nghiệp phù hợp với pháp luật.

Quân đội: Tối ưu hóa quy mô và cấu trúc quân đội, điều chỉnh và cải thiện tính chất cân đối của các quân đoàn, giảm số cơ quan và số quân không giữ vai trò chủ chốt trong chiến đấu. Đổi mới các học thuyết chiến tranh, cải thiện chiến lược quân sự và thiết lập một hệ thống sức mạnh quân sự hiện đại theo kiểu TQ. Các chức năng và định chế của quân ủy trung ương sẽ được tối ưu hóa.

Ngoài ra, nghị quyết hội nghị trung ương lần ba khóa XVIII cũng xác định:

- Đến năm 2010 sẽ trích 30% lãi từ vốn công để cải thiện điều kiện sống của nhân dân (tỉ lệ hiện nay từ 0% đến 15%).

- Trung ương sẽ không đánh giá chính quyền các địa phương ở các địa bàn khó khăn qua các chỉ tiêu kinh tế như GDP. Trước nay, một số chính quyền địa phương sẵn sàng phá hoại môi trường để hoàn thành chỉ tiêu kinh tế được trên giao.

- Cải tổ hệ thống khiếu nại của dân. Thiết lập hệ thống khiếu nại qua mạng Internet và nỗ lực giải quyết hồ sơ sớm nhất từ các cấp chính quyền địa phương.

- Quyết tâm định hướng đúng dư luận và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian điều khiển.

- Mở rộng lĩnh vực ngân hàng, cho phép nguồn vốn tư nhân lập ngân hàng nhỏ và vừa.

- Củng cố bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, cải thiện cơ chế khuyến khích đổi mới kỹ thuật, nghiên cứu thể thức lập tòa án về quyền sở hữu trí tuệ.

- Thiết lập một hệ thống cảnh báo nguy cơ để kiểm soát nợ công…

HOÀNG DUY