Luật được thực hiện từ ngày 1-3-2010, quy định cụ thể về bảo vệ, khai thác và quản lý đối với các biển đảo thuộc chủ quyền lãnh thổ Trung Quốc. Luật xác định biển đảo gồm biển đảo có người ở, biển đảo không người ở và cả biển đảo được sử dụng đặc biệt.

Luật hạn chế xây dựng công trình kiến trúc hoặc cơ sở hạ tầng trên bãi cát, hạn chế khai thác cát, san hô hoặc rạn san hô ngầm... trên đảo có người ở, hạn chế các hành vi làm thay đổi đường bờ biển như lấp biển, quây biển. Người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu phá hoại đảo và môi trường sinh thái biển sẽ bị truy cứu trách nhiệm dân sự.

Đối với biển đảo không người ở, luật quy định đảo thuộc chủ quyền quốc gia và Quốc hội đại diện nhà nước sở hữu các đảo này. Khi chưa được cấp phép, cấm khai thác đá, cát, chặt phá cây rừng hoặc xây dựng, sản xuất, du lịch. Các đơn vị được phép khai thác phải tuân thủ quy định về sử dụng và bảo vệ biển đảo cũng như bảo vệ môi trường.

Luật mới cũng xác định chế độ quy hoạch bảo vệ biển đảo theo nguyên tắc bảo vệ và cải thiện biển đảo cùng môi trường sinh thái biển, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội biển phù hợp với quy hoạch thành thị - nông thôn và quy hoạch tổng thể sử dụng đất đai toàn quốc.

Trung Quốc bắt đầu nghiên cứu luật bảo vệ biển đảo từ tháng 11-2003. Theo các chuyên gia Trung Quốc, trong những năm tới, biển đảo là một khu vực rất quan trọng và đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội biển. Tân Hoa xã cho biết chính phủ Trung Quốc sẽ xây dựng cơ chế điều tra thống kê và hệ thống thông tin quản lý biển đảo hoàn thiện hơn nhằm điều tra, đánh giá tiềm năng, giám sát việc bảo vệ và sử dụng biển đảo.

HOÀNG HẠNH