Ngày 13-7, cảnh sát Ý đã mở hai chiến dịch truy quét băng nhóm mafia ở miền Nam, bắt giữ 320 người và tịch thu tài sản trị giá hơn 1,3 tỉ euro.

Hai chiến dịch được xem là lớn nhất từ năm 1995 nhằm truy quét băng Camorra ở Naples và băng N’Drangheta ở Calabria. Kết quả điều tra cho thấy miền Bắc là địa bàn chính của băng N’Drangheta và y tế là lĩnh vực bọn mafia quan tâm nhất vì qua đó có thể tiếp cận với các nhà chính trị.

H.DUY (Theo AFP, Euronews)