Quyền được tiếp cận thông tin của báo chí còn hạn chế

Ông Lâm Đình Chiến, Chánh Thanh tra TP.HCM, cho rằng tại TP.HCM, vai trò của báo chí và công luận có vị trí rất quan trọng trong việc cổ vũ người dân tham gia đấu tranh, phát hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tuy nhiên, “Mặt hạn chế trong việc khuyến khích báo chí tham gia đấu tranh với các vụ tiêu cực hiện nay là quyền được tiếp cận thông tin, tài liệu. Hướng tới sửa đổi Luật PCTN đề nghị cần tạo điều kiện cho báo chí tham gia đấu tranh với các vụ có dấu hiệu tham nhũng” - ông Chiến đề nghị.

GIA TUỆ