Quyền thu phí cao tốc Trung Lương giá 2.000 tỉ đồng

Theo đó, mức giá khởi điểm là 2.004 tỉ đồng, được tính với các chỉ tiêu về mức tăng trưởng phương tiện trung bình (8% cho cả năm), chi phí thu phí (6,6% trên tổng doanh thu thu phí), thuế giá trị gia tăng (10% doanh thu thực tế) và mức lãi 8%.

Theo Bộ GTVT, các tổ chức trong và ngoài nước có năng lực, có nhu cầu đều có thể đấu giá mua quyền thu phí. Tuy vậy, nhà đầu tư phải có bảo lãnh của ngân hàng và thanh toán tiền đấu giá làm ba đợt, trong vòng 10 tháng sau khi ký hợp đồng mua quyền thu phí. Dự kiến các trạm thu phí sẽ được bàn giao cho nhà đầu tư từ đầu năm 2014 và đơn vị này sẽ được thu phí trong vòng năm năm.

Đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương đi qua TP.HCM, Long An và Tiền Giang hiện được Tổng Công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý Dự án Hạ tầng Giao thông Cửu Long (Cửu Long CIPM) thu phí nộp ngân sách. Theo Cửu Long CIPM, mỗi ngày số tiền thu phí ở tuyến cao tốc này trên 1 tỉ đồng.

M.PHONG