Ra mắt sách Lịch sử Đảng bộ TP.HCM 1930-1975

Sách trình bày chi tiết kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh cách mạng giành chính quyền của Đảng bộ TP.HCM trong Cách mạng tháng Tám 1945; trong cuộc chiến tranh cách mạng kéo dài 30 năm (1945-1975) với hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược để giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Các sự kiện và nhân vật lịch sử, các lực lượng và phong trào cách mạng, truyền thống quật cường và hy sinh vô bờ bến của Đảng bộ, quân và dân TP.HCM được trình bày chi tiết và khái quát đầy đủ trong cuốn sách này.

Lịch sử Đảng bộ TP.HCM 1930 - 1975 sẽ giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về hành trình 84 năm ra đời, xây dựng và phát triển của Đảng bộ TP.HCM - một đảng bộ có truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, đoàn kết, đầy năng động, sáng tạo, luôn ý thức tầm quan trọng của giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ mai sau.

Dự kiến ngày mai (29-4) sách sẽ được công bố chính thức.

TRÀ GIANG