Ra mắt trang web về đào tạo y tế trong lĩnh vực HIV/AIDS

Đây là trang web đầu tiên về lĩnh vực này tại Việt Nam, cập nhật xu hướng mới nhất trong lĩnh vực chăm sóc bệnh nhân HIV. Đồng thời, bảo đảm việc cung cấp các dịch vụ tốt hơn thông qua việc tăng cường hệ thống y tế, cũng như tăng cường năng lực kiểm soát HIV/AIDS.

Chương trình gồm các bài giảng bằng video và audio nên các bác sĩ và cán bộ y tế có thể dễ dàng truy cập bất cứ lúc nào.

HUY HÀ