Lang thang cùng gánh rong

Lang thang cùng gánh rong

Sài Gòn không phải không có hàng gánh, nhưng tìm được gánh ngon còn khó hơn kiếm nhà hàng năm sao.