SABECO sẽ giảm vốn nhà nước xuống 51%

Với vốn điều lệ 6.412 tỉ đồng, SABECO cũng đang xem xét thực hiện thoái vốn một số khoản đầu tư không hiệu quả ngoài lĩnh vực kinh doanh chính nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Việc tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty đang được thực hiện trên ba lĩnh vực: sản xuất-chất lượng sản phẩm; chính sách và hệ thống bán hàng; cơ cấu tổ chức, nhân sự quản lý, điều hành của hệ thống phân phối.

Năm nay, SABECO tiếp tục hoàn thiện xây dựng bộ tài liệu kiểm soát chất lượng - vệ sinh an toàn thực phẩm - môi trường; xây dựng tiêu chuẩn cấu hình cho máy móc thiết bị nhằm quản lý chất lượng sản phẩm, hạn chế thời gian ngừng máy do sự cố.

KTX

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.