Năm 2022, Saigon Co.op dự kiến mở mới 3-5 siêu thị

Năm 2022, Saigon Co.op dự kiến mở mới 3-5 siêu thị

(PLO)- Trước sự thay đổi thói quen của người tiêu dùng, sự thay đổi trong phương thức mua sắm đặt ra bài toán cho các nhà bán lẻ làm sao để giữ được thị phần, giữ được lợi thế đang có.