Sắm vai ve chai để đi trộm cắp: Chín tháng tù

Theo hồ sơ, sáng 21-11-2014, Thanh chuẩn bị trước một lưỡi cưa sắt cất trong bao rồi đi “lượm ve chai”. Đến nhà ông Lợi, thấy một moteur tưới nước đang để trong vườn không có người trông giữ, Thanh dùng cưa sắt cắt dây xích để trộm. Bị ông Lợi phát hiện tri hô, Thanh bỏ chạy được khoảng 150 m thì bị người dân bắt giữ.

Quá trình điều tra Thanh còn khai trước đó từng trộm một moteur bằng cách sắm vai ve chai như thế…

MINH KHÁNH