Sáp nhập huyện, xã: Hơn 9.600 cán bộ, công chức dôi dư

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa ký báo cáo gửi các ĐBQH về một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực của ngành, để chuẩn bị trả lời chất vấn hôm nay (7-11).

Đáng chú ý, báo cáo của Bộ Nội vụ đã đề cập đến việc sắp xếp cán bộ, công chức sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. 

Sáp nhập huyện, xã: Hơn 9.600 cán bộ, công chức dôi dư ảnh 1
Bộ Nội vụ cho rằng khó khăn lớn nhất khi thực hiện sáp nhập huyện, xã là sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư

9 tỉnh, thành chậm gửi hồ sơ thẩm định phương án sắp xếp huyện, xã 

Theo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, số lượng ĐVHC cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021 là 19 đơn vị. Tuy nhiên,  các tỉnh, thành đề nghị chỉ tiến hành sắp xếp chín huyện. 10 đơn vị còn lại đề nghị chưa tiến hành sắp xếp đợt này, trong đó có bốn huyện đặc thù về vị trí địa lý do nằm cách biệt nên không thể sắp xếp được gồm Cô Tô (Quảng Ninh), Bạch Long Vỹ (Hải Phòng), Cồn Cổ (Quảng Trị), Tân Phú Đông (Tiền Giang).

Ngoài ra, có một huyện (tỉnh Quảng Ninh) đề nghị sắp theo diện khuyến khích. Như vậy có 10 huyện được sắp xếp cùng với tám đơn vị liền kề những nơi sắp xếp. Sau khi sắp xếp, dự kiến số lượng đơn vị hành chính cấp huyện giảm là sáu đơn vị. 

Giai đoạn 2019-2021 cũng có 631 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp. Tuy nhiên, các  tỉnh, thành đề nghị chỉ tiến hành sắp xếp đối với 553 đơn vị; chưa sắp xếp 78 đơn vị. Cạnh đó, các tỉnh, thành phố còn đề nghị sắp xếp 118 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện khuyến khích; 

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, tổng số xã sắp xếp trong đợt này là 1.072 đơn vị, trong đó có 401 đơn vị liền kề có liên quan đến sắp xếp. Dự kiến sau khi sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp xã giảm là 564 đơn vị. 

Báo cáo do Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân ký cũng thể hiện đến nay vẫn còn 9 tỉnh, thành phố chưa gửi hồ sơ đề án về Bộ Nội vụ để thẩm định; 11 tỉnh, thành phố sau khi được Bộ Nội vụ tổ chức thẩm định vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ đề án để báo cáo Chính  phủ  trình  Uỷ ban Thường  vụ Quốc hội xem xét.  

“Thủ tướng, Bộ Nội vụ đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc nhưng tiến độ thực hiện sắp xếp đến nay vẫn chậm so với lộ trình kế hoạch đề ra” - văn bản nêu rõ.

Phải giải quyết ngay 4.649 cán bộ dôi dư

Một nội dung quan trọng của báo cáo gửi các ĐBQH, Bộ Nội vụ đã cung cấp các số liệu liên quan đến việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức sau khi sáp nhập huyện, xã. Cụ thể, theo số liệu báo cáo của 38/45 tỉnh, thành phố (thực hiện sắp xếp), dự kiến sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, tại các huyện mới hình thành sẽ bố trí đúng quy định 681 cán bộ, công chức. Số cán bộ dôi dư là 385 người sẽ giải quyết trong vòng không quá năm năm. 

Đối với cấp xã, dự kiến sau khi sắp xếp, các xã mới hình thành sẽ bố trí đúng quy định 8.296 cán bộ, công chức cấp xã; số dôi dư là 9.234 người. 

Đáng chú ý, số sẽ giải quyết ngay sau khi có nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội là 4.649 người. Trong đó nghỉ hưu đúng chế độ là 1.299 người; nghỉ theo chế độ tinh giản biên chế: 1.230 người; tuyển dụng, tiếp nhận thành công chức cấp tỉnh, cấp huyện; 314 người; bố trí sang các xã khác còn thiếu chỉ tiêu là 1.743 người. 

Số dôi dư còn lại là 4.585 người sẽ giải quyết trong vòng không quá năm năm.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, dự kiến sau khi sắp xếp, tại các xã mới hình thành sẽ bố trí đúng quy định 4.883 người, số dôi dư là 5.886 người. 

“Khó khăn lớn nhất khi thực hiện sắp xếp là việc sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư” - báo cáo của Bộ Nội vụ thừa nhận.

Cụ thể, theo báo cáo của nhiều địa phương, sẽ tồn đọng một số lượng lớn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư do chưa sắp xếp, bố trí, giải quyết ngay được là 385 cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và 4.585 cán bộ, công chức cấp xã.

Cạnh đó, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức cấp xã không ủng hộ việc sáp nhập, có tư tưởng trì hoãn do lo lắng sẽ ảnh hưởng đến công việc và vị trí công tác sau khi sắp xếp.

Theo kế hoạch, Bộ Nội vụ sẽ thẩm định các đề án và báo cáo Chính phủ chậm nhất là trước ngày 30-11 này. Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đối với các hồ sơ đề án còn lại trong tháng 12-2019.