Sáu người mẫu ra nước ngoài dự thi không xin phép

Theo đó, Cục NTBD cho hay trong năm qua đã có ba đơn vị tổ chức đưa người mẫu ra nước ngoài dự thi; sáu người mẫu ra nước ngoài dự thi nhưng không xin phép cơ quan quản lý nhà nước. 

Cũng theo báo cáo này, trong năm qua Cục NTBD đã đình chỉ trên toàn quốc các người mẫu: Huỳnh Thị Thúy Anh, Cao Thùy Linh và Tường Vi. Đề nghị Thanh tra Bộ, Sở VH-TT&DL các tỉnh thành phố xử phạt theo quy định các tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực NTBD với tổng số tiền là 318 triệu đồng.