SCO hợp tác giảm tác động của khủng hoảng kinh tế

SCO hợp tác giảm tác động của khủng hoảng kinh tế ảnh 1
Quang cảnh hội nghị. (Nguồn: Tân Hoa Xã)
Thủ tướng các nước SCO nêu rõ trước những thách thức mới trong lĩnh vực kinh tế, các nước SCO cần nhanh chóng hoàn tất việc thiết lập Quỹ đặc biệt của SCO và Ngân hàng phát triển SCO nhằm hỗ trợ thực hiện các dự án của tổ chức này. Các nhà lãnh đạo SCO cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thu hút các quốc gia quan sát viên và các đối tác đối thoại vào những hoạt động và dự án của SCO trong các lĩnh vực kinh tế và nhân văn, đồng thời hợp tác tích cực với các tổ chức quốc tế khác như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Cộng đồng các quốc gia độc lập... Thông cáo chung nhấn mạnh: "SCO sẽ tiếp tục cùng cộng đồng thế giới nỗ lực xây dựng một trật tự tài chính quốc tế công bằng và bình đẳng hơn, hài hòa và toàn diện, có tính đến lợi ích của tất cả các nước thành viên và mở ra sự tiếp cận bình đẳng của tất cả các quốc gia đối với lợi thế của toàn cầu hóa." Ngoài ra, những người đứng đầu chính phủ SCO cũng đã ký kết Chiến lược phát triển hệ thống liên ngân hàng của SCO giai đoạn 2012-2016, thông qua ngân sách SCO năm 2012 cùng một loạt quyết định về những vấn đề liên quan tới hoạt động tổ chức và tài chính của các cơ quan thường trực. Các nước cũng ký một loạt quyết định về danh mục những biện pháp tiếp tục phát triển các dự án trong khuôn khổ SCO, về việc phân bổ lại dự toán chi tiêu của Ban Thư ký SCO và của Ủy ban chấp hành tổ chức chống khủng bố khu vực năm 2011. Hội nghị tiếp theo của những người đứng đầu chính phủ các nước SCO sẽ diễn ra tại Kyrgyzstan vào năm 2012./.
(TTXVN/Vietnam+)