Sẽ không có chuyện tiếp tục bán hóa đơn cho DN

Bộ Tài chính sẽ cương quyết thực hiện quy định trao quyền cho DN tự in và đặt in hóa đơn. Với phần mềm cấp miễn phí, DN chỉ cần tải trên mạng về là có thể in được.

Theo Tổng cục Thuế, có nhận được phản ánh của một số DN siêu nhỏ, DN vùng đặc biệt khó khăn đề nghị tiếp tục được mua hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành. Thời gian được tự in và đặt in hóa đơn chỉ còn ba tháng nữa, DN lo ngại không triển khai kịp. Mặt khác, các DN nêu mỗi năm sử dụng khoảng 10 hóa đơn là quá ít. Do vậy, DN sẽ khó ký hợp đồng với nhà in khi số lượng dưới 10 cuốn.

Tuy nhiên, theo ông Tuấn, DN tự in được hóa đơn chứ không cần phải mua. Phiếu thanh toán tiền in được thì sao hóa đơn lại không in được. Nếu không tự in được thì DN có thể kẻ tay rồi đóng dấu của DN vào. Cơ quan nhà nước đều chấp nhận cái này. Không có lý do gì để chần trừ việc thực hiện cơ chế tự in và tự đặt in hóa đơn.

LÊ THANH