Sẽ phạt chủ hàng ép lái xe chở quá tải

Đó là một trong những nội dung được quy định tại dự thảo thông tư về xếp hàng hóa trên ô tô của Bộ GTVT.

Theo dự thảo, chủ hàng, người vận tải phải bồi thường cho người lái xe, người áp tải, người xếp hàng nếu những người này bị xử phạt khi vi phạm các quy định về xếp hàng hóa, chở quá tải trọng do thực hiện theo yêu cầu của người vận tải. Dự thảo cũng quy định rõ cách xếp, dỡ các loại hàng rời, bao kiện, trụ ống, container… và cách vận chuyển.

L.ĐỨC - H.TUYÊN