Sẽ tăng thuế nhập khẩu hơn 460 dòng thuế nhập khẩu

Bộ Tài chính đã tiến hành rà soát hơn 3.400 dòng thuế. Qua đó, dự kiến giữ nguyên thuế suất thuế nhập khẩu của hơn 2.900 dòng thuế là nguyên liệu đầu vào trong nước chưa sản xuất được. Đây chủ yếu là các mặt hàng nông, lâm, thủy sản, thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm trong nước không nuôi trồng được hoặc không đáp ứng đủ nhu cầu trong nước. Và khoáng sản tài nguyên thô cần khuyến khích nhập khẩu; hóa chất, máy móc kỹ thuật cao trong nước chưa sản xuất được...

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề xuất tăng thuế suất của 462 dòng thuế nhập khẩu, bao gồm các mặt hàng như cá thu, tôm hùm đá, các loại tôm biển, cua, ghẹ, tôm thẻ chân trắng, mỡ và dầu động vật khác... Các dòng thuế này được điều chỉnh với nguyên tắc không ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, phù hợp với cam kết WTO 2014 và khung thuế suất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là những mặt hàng thuộc danh mục không khuyến khích nhập khẩu, trong nước đã có sản xuất, điều chỉnh tăng thuế lên trần cam kết WTO 2014.

Việc thu thập ý kiến đóng góp của các đơn vị liên quan về phương án điều chỉnh các dòng thuế nhập khẩu sẽ được Bộ Tài chính hoàn tất trong tháng 10-2013.

MINH LONG