Sẽ thanh tra 50 lễ hội ở 17 tỉnh, thành

Dự kiến Thanh tra Bộ sẽ thanh tra, kiểm tra 50 lễ hội tại 50 di tích thuộc 17 tỉnh, thành phố. Đồng thời, Thanh tra Sở VH-TT&DL các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch lập các đoàn thanh tra các lễ hội trên địa bàn, sau đó tổng hợp ý kiến báo cáo Bộ.

Theo đánh giá của Bộ VH-TT&DL, các lễ hội đã góp phần tích cực trong việc phát huy giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, đáp ứng các nhu cầu về văn hóa tâm linh. Tuy nhiên, tại không ít lễ hội công tác quản lý vẫn còn nhiều bất cập, hủ tục như khấn thuê, bói toán, đốt vàng mã diễn ra tràn lan...

V.THỊNH