Sẽ thanh tra vốn ngân sách nhà nước trên diện rộng

Theo kế hoạch thanh tra năm 2014, Thanh tra Chính phủ chọn chuyên đề thanh tra diện rộng trên cả nước về bố trí vốn đầu tư và quyết toán vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh cho biết Thanh tra Chính phủ sẽ lựa chọn một số dự án có vấn đề như điều chỉnh tổng mức đầu tư, kéo dài thời gian đầu tư hoặc khi đưa vào sử dụng chưa quyết toán được… để thanh tra.

Trong quý III năm nay, Thanh tra Chính phủ và thanh tra các bộ, ngành đã triển khai 176 cuộc thanh tra hành chính và hơn 12.500 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành tại hơn 10.000 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra phát hiện vi phạm hơn 2.200 tỉ đồng; kiến nghị thu hồi 2.100 tỉ đồng; xử phạt vi phạm hành chính gần 490 tỉ đồng.

NC