Một ủy viên Trung ương Đảng bị cảnh cáo

Một ủy viên Trung ương Đảng bị cảnh cáo

Thứ Sáu, ngày 13/4/2018

(PL)- Bộ Chính trị nhận định những vi phạm, khuyết điểm của ông Trần Quốc Cường là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, của ngành công an.