Dân hào hứng với chương trình ‘đổi rác lấy quà’

Dân hào hứng với chương trình ‘đổi rác lấy quà’

Thứ Tư, ngày 6/11/2019

(PL)- Nhiều người dân rất hào hứng với mô hình đổi rác tái chế lấy sản phẩm có giá trị do Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM triển khai.

Ngày hội Tái chế chất thải lần 7 - 2014: Xếp hàng đổi rác… lấy quà

Ngày hội Tái chế chất thải lần 7 - 2014: Xếp hàng đổi rác… lấy quà

Thứ Hai, ngày 21/4/2014

Đến hẹn lại lên, đông đảo người dân TP.HCM lại tụ hội với nhau tại Ngày hội tái chế chất thải.