Tình trạng trầm trọng của vợ chồng

Tình trạng trầm trọng của vợ chồng

Thứ Tư, ngày 11/7/2012

Chồng tôi ngoại tình mà còn kiếm chuyện đánh đập, sỉ nhục tôi nên tôi đã gửi đơn xin ly hôn.