Long An: Lo ngại 10.000 tấn rác không được xử lý

Long An: Lo ngại 10.000 tấn rác không được xử lý

Thứ Bảy, ngày 14/7/2012

(PL)- Ngày 13-7, tại phiên chất vấn của kỳ họp HĐND tỉnh Long An, đại biểu Đỗ Văn Dũng đặt vấn đề: