Mức phụng dưỡng các mẹ VNAH ít nhất 3 triệu đồng/tháng

(PL)- Các quận, huyện vận động các đơn vị đang phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng (Mẹ) nâng mức tiền phụng dưỡng cho các Mẹ hoặc vận động thêm các đơn vị khác nhằm nâng mức hộ trợ lên ít nhất 1 triệu đồng/Mẹ/tháng.

Bồi dưỡng 3 triệu đồng/tháng cho thanh tra đất đai

(PL)- Cơ quan thanh tra và cơ quan xử phạt vi phạm trong lĩnh vực đất đai được chi bồi dưỡng cho lực lượng kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai tối đa là 3 triệu đồng/người/tháng (hoặc không quá 100.000 đồng/người/ngày).