Epaper số 179 ngày 7/7/2016

(PLO)- Trong số này: Người vay gói 30.000 tỉ phải chịu lãi suất thương mại? Không có đe dọa từ Saddam Hussein; Dân gọi đường dây nóng, chính quyền xử lý ngay; Tranh cãi việc buộc xe khách gắn khẩu hiệu; Bị cáo khuyên VKS dũng cảm nhận sai!