Thứ tự ưu tiên cấp CCCD gắn chip ở TP.HCM

(PLO)- Người đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp CCCD, đang sử dụng CMND 9 số; người đã có CCCD, CMND 9 số, 12 số nhưng hết hạn sử dụng, mất... sẽ được ưu tiên cấp CCCD gắn chip.