'Muôn dặm đường xa' của TS-LS Phan Trung Hoài

'Muôn dặm đường xa' của TS-LS Phan Trung Hoài

(PLO)- Cuốn sách “Muôn dặm đường xa” là những ghi chép của TS-LS Phan Trung Hoài từ các chuyến khảo sát quốc tế. Đọc "Muôn dặm đường xa", bạn đọc sẽ thấy "trong văn có luật, trong luật có văn".