Châu Đăng Khoa: Trong tiếng gió mỗi đêm

Châu Đăng Khoa: Trong tiếng gió mỗi đêm

Thứ Bảy, ngày 2/6/2012

Và trong tiếng gió về mỗi đêm/ ấp ủ tình gần. Dàn tôi run rẩy lên tiếng tơ khúc dạo ân cần…

Đang hiển thị 2201645673509662010.