Các ngân hàng không thể tuân thủ Chỉ thị 03

Các ngân hàng không thể tuân thủ Chỉ thị 03

Chủ Nhật, ngày 18/11/2007

(PL)- Hiệp hội Ngân hàng vừa khảo sát hoạt động của một số ngân hàng thương mại (NHTM) và cho biết hầu hết các NHTM không thể khống chế dư nợ vốn cho vay đầu tư chứng khoán dưới mức 3% tổng dư nợ tín dụng.

Đang hiển thị 2201645673509662010.