Ông Huỳnh Đức Thơ làm Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng

Ông Huỳnh Đức Thơ làm Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng

Thứ Hai, ngày 26/1/2015

(PLO)- Với 100% số phiếu tán thành, ông Huỳnh Đức Thơ đã được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.