Cơ cấu Ban chấp hành Trung ương khóa XII

Cơ cấu Ban chấp hành Trung ương khóa XII

Thứ Tư, ngày 27/1/2016

(PL)- Hôm nay (27-1), Ban Chấp hành (BCH) Trung ương khóa XII sẽ họp hội nghị đầu tiên bầu ra ban lãnh đạo gồm Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Chùm ảnh: Bầu ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Chùm ảnh: Bầu ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thứ Ba, ngày 26/1/2016

(PLO)- Sáng 26-1-2016, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc tại hội trường để tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc về nhân sự khóa XII

Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc về nhân sự khóa XII

Thứ Bảy, ngày 19/12/2015

(PL)- Ngày 18-12 đã diễn ra ngày làm việc thứ năm của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương (BCHTW) Đảng khóa XI.

Bộ Chính trị trình kết quả giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Bộ Chính trị trình kết quả giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Thứ Năm, ngày 8/10/2015

(PLO)- Ngày 8-10, ngày làm việc thứ tư Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (khóa XI), trung ương đã nghe tờ trình của Bộ Chính trị về phương án nhân sự chủ chốt khóa XII.