Báo động lạm dụng thuốc cắt cơn hen tại Việt Nam

(PLO)- Tình trạng lạm dụng thuốc cắt cơn hen tại Việt Nam đang ở mức báo động. Có đến 68% bệnh nhân đã mua từ 3 bình thuốc cắt cơn trở lên trong năm 2020. Việc làm này dễ dẫn đến các kết cục xấu cho sức khoẻ người mắc hen.

Báo động phi văn hóa trong giao thông

(PLO)- Nhiều bạn đọc mong mỏi tẩy chay những hành động phi văn hóa trong giao thông để không còn gặp cảnh tai nạn từ trên trời rơi xuống.