Thế vờn mồi ở bãi Cỏ Mây

Thế vờn mồi ở bãi Cỏ Mây

Thứ Năm, ngày 30/5/2013

Cuối tháng 6, quân đội Trung Quốc tập trung diễn tập chiến tranh số hóa.