11 người tự ứng cử vào danh sách bầu đại biểu Quốc hội

(PL)- Sáng 20-4, tại TP.HCM, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức hội nghị tập huấn báo chí tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và bầu cử ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Trung ương thảo luận đề án bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND

(PLO)- Tiếp tục chương trình Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, sáng 7-10, trong ngày họp thứ 3, Trung ương thảo luận về Đề án bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

Ngày 22-5, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

(PL)- Chiều 6-1, với đa số ý kiến tán thành, Thường vụ Quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.