Quỹ Merck Family hỗ trợ Việt Nam chống dịch

Quỹ Merck Family hỗ trợ Việt Nam chống dịch

(PLO)- Năm 2020, Quỹ Merck Family đã hỗ trợ 70 dự án với tổng giá trị lên đến 4,2 triệu Euro để giúp đỡ khoảng 600.000 người ở 30 quốc gia khác nhau trên toàn thế giới.