Bộ trưởng Giao thông Indonesia nhập viện vì nhiễm COVID-19

Bộ trưởng Giao thông Indonesia nhập viện vì nhiễm COVID-19

Chủ Nhật, ngày 15/3/2020

(PLO)- Bộ trưởng Giao thông Indonesia là ca bệnh thứ 76 của nước này. Tình trạng hiện tại của ông có tiến triển hơn so với trước khi nhập viện.