Tòa xét xử kín xong sẽ tuyên án thế nào?

Tòa xét xử kín xong sẽ tuyên án thế nào?

(PLO)- Việc thẩm phán chủ tọa thay mặt HĐXX công bố bản án và đọc phần quyết định mà không đọc các phần khác của bản án đối với phiên tòa xử kín là đúng luật.