Cắt điện bệnh viện, trường học sẽ bị kỷ luật hành chính

Bệnh viện, trường học, các chốt đèn tín hiệu giao thông...là các phụ tải quan trọng phải được giữ nguồn cung cấp điện liên tục. Vì vậy, nếu các điện lực khu vực để xảy ra gián đoạn điện tại các địa điểm này sẽ bị kỷ luật hành chính.