Vợ liệt sĩ viết nhật ký chờ chồng

Vợ liệt sĩ viết nhật ký chờ chồng

Thứ Năm, ngày 4/3/2010

Dù đã ở tuổi thất thập cổ lai hy nhưng mỗi khi nhắc đến người chồng đã hy sinh cụ lại rơm rớm nước mắt. Đêm đêm cụ ngồi viết nhật ký để trải lòng với người chồng yêu dấu.