Chung cư Hùng Vương Plaza: Người dân mòn mỏi chờ giấy chủ quyền

Chung cư Hùng Vương Plaza: Người dân mòn mỏi chờ giấy chủ quyền

Thứ Ba, ngày 27/4/2010

Cùng với việc chưa được nhận giấy tờ nhà, nhiều người còn bị thu thuế giá trị gia tăng sai trong gần hai năm trời.

Nhân viên 2 công ty bảo vệ “đại náo” Hùng Vương Plaza

Nhân viên 2 công ty bảo vệ “đại náo” Hùng Vương Plaza

Thứ Sáu, ngày 2/4/2010

16 nhân viên bảo vệ của Công ty Bảo Lâm đang làm nhiệm vụ tại Trung tâm thương mại Hùng Vương Plaza thì bị hơn 50 nhân viên bảo vệ của Công ty Long Hoàng ập đến đuổi đánh...