Một sản phụ đẻ rớt ở 'cà phê bệt' Hàn Thuyên

Một sản phụ đẻ rớt ở 'cà phê bệt' Hàn Thuyên

Thứ Tư, ngày 2/4/2014

Một phụ nữ đẻ rớt tại Công viên 30/4 (còn gọi là "cà phê bệt" Hàn Thuyên) đã được nhiều người bán hàng rong sơ cứu và đưa đến Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM).