Giảm thuế VAT và phương pháp 'chọn bỏ'

Giảm thuế VAT và phương pháp 'chọn bỏ'

(PLO)- Nghị định 15/2022 quy định các cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế VAT. Tuy nhiên, nhiều cơ sở kinh doanh cho biết đang gặp nhiều vướng mắc cần tháo gỡ kịp thời.