Bác sĩ công phải tuân thủ Luật Khám bệnh, chữa bệnh

(PL)- Ngày 29-9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM lấy ý kiến góp ý của cán bộ, viên chức BV Chợ Rẫy về dự án Luật Viên chức. Có ý kiến cho rằng dự thảo luật có những cái cho viên chức làm thì cũng nên cho bác sĩ tham gia quản lý và điều hành cơ sở y tế tư nhân, tạo nút mở để họ hoạt động rộng hơn.