Đã có nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản

Đã có nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản

Thứ Hai, ngày 14/9/2015

(PLO)-Chính phủ vừa ban hành nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-11 sau nhiều mong đợi của doanh nghiệp và thị trường.